УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Будь ласка, уважно прочитайте наступні Умови та положення та Політику конфіденційності команди Nodes Guru (далі - Умови надання послуг, Умови використання, Умови, Політика конфіденційності) перед тим, як вступати до клієнтських та/або партнерських відносин з компанією Limited liability company “Nodes Guru” (далі - Компанія), а також здійснювати будь-які дії та/або користуватися сервісами Компанії (далі - Сервіси).
Як тільки фізична особа та/або компанія (юридична особа, незалежно від форми власності) або будь-який інший користувач (далі - Клієнт, Користувач або Ви) отримує доступ до сервісів Компанії, починає користуватися сервісами Компанії або будь-якими іншими послугами, що надаються на платформі, Ви даєте свою беззастережну згоду та погоджуєтесь з цими Умовами.

Будь-який Користувач дає згоду на дотримання цих Умов та інших політик, процедур або правил тощо, встановлених Компанією. Крім того, Умови та положення, а також інші політики, процедури або правила можуть змінюватись, і Компанія залишає за собою право змінювати їх, не повідомляючи про це своїх Клієнтів. Якщо ви не погоджуєтесь з цими Умовами та положеннями та іншими політиками, процедурами чи правилами, які введені Компанією і яких Ви повинні дотримуватися, Ви не маєте права переглядати чи використовувати сервіси Nodes Guru або користуватися будь-якими іншими послугами, що надаються Компанією.

ДОДАТОК ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ви, як Клієнт, повинні гарантувати та підтверджувати, що використання Вами Сервісу буде відповідати всім застосовним нормативно-правовим актам та законам, що діють на території, на якій Ви знаходитесь та/або міжнародному законодавству. Ви несете повну відповідальність за розуміння того, чи підходить вам послуги та/або сервіси, що надаються командою Nodes Guru з точки зору таких законів та нормативно-правових актів про конфіденційність даних або будь-які інші застосовні закони. Ви берете на себе повну відповідальність за відповідність Ваших дій будь-яким іншим законам та правилам, які діють на території Вашого місцезнаходження незалежно від того, обмежують вони чи дозволяють Вам користуватись такими послугами/сервісами Компанії.

Компанія заявляє, що не несе жодної відповідальності за будь-які ваші дії, які порушують закони та інші нормативно-правові акти та/або міжнародне законодавство, що діють на території Вашого місцезнаходження, за шкоду, заподіяну третім особам тощо. під час використання Вами сервісів Компанії.
Компанія не несе відповідальності за результати будь-яких Ваших дій, вчинених після отримання будь-якої інформації від сервісів, за шкоду, яку Ви можете або завдали третім особам та за будь-які інші зобов'язання, які виникли або виникнуть у Вас у разі використання інформації, отриманої від продуктів / сервісів Nodes Guru.Будь-які дії вчинені Вами, засновані повністю або частково на інформації, отриманій від сервісів Nodes Guru, є повністю відповідальністю Клієнта, тобто Вами (дані положення є положенням про Дисклеймер).
Компанія у разі виявлення поданої недостовірної інформації, у разі виявлення Користувачів, які порушують ці та інші правила, встановлені командою, у разі виявлення Користувачів, які порушують законодавство України або законодавство країни в якій Компанія веде бізнес або у випадку, коли Компанія виявила, що Користувач здійснює спонсорування тероризму (включаючи спонсорування Російської Федерації та/або республіки Білорусь), має право припинити співпрацю в односторонньому порядку, без будь-якої компенсації. Компанія не веде жодних стосунків з Користувачами, а розпочаті має право закінчити у випадку, коли Компанія має інформацію, що кінцевим бенефіціарним власником Користувача є громадяни та/або юридичні особи походженням з російської федерації та/або республіки Білорусь.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Компанія володіє всіма майновими та немайновими правами на Сервіси, маркетингові матеріали, які використовує команда.
Ви як Клієнт зобов'язані поважати всю інтелектуальну власність Компанії, яка захищена законом.

ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ

Ви не повинні робити будь-які протиправні дії проти Компанії, які можуть створити величезне навантаження на нашу інфраструктуру, що перешкоджатиме нормальній роботі Компанії; намагатися обійти чи обійти будь-які механізми безпеки, отримувати несанкціонований доступ до будь-якого типу наших комп'ютерних систем, здійснювати будь-яку діяльність, яка може порушити роботу Компанії.
У випадку, якщо Користувач або будь-яка інша особа пошкодила будь-яку частину Сервісу внаслідок будь-якого типу кібератаки, цей випадок буде розглянутий і переданий до правоохоронних органів, які діятимуть відповідно до ситуації, що склалася.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

Крім прав та обов'язків, згаданих у цих Умовах, Ви, як клієнт Компанії, зобов'язані сплачувати всі податки, збори, інші офіційні платежі, пов'язані з доходами, отриманими в результаті користування сервісами Nodes Guru, які можуть бути визначені законодавством країни (території), на якій ви знаходитесь (проживаєте).
У цьому випадку Компанія не несе відповідальності за будь-які офіційні платежі Клієнта, які були накладені різними законодавчими системами та жодним чином їх не компенсують.

ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

Кожна сторона заявляє та гарантує іншій стороні, що:
вона є належним чином організованою, дійсною, і має гарну репутацію відповідно до права країни знаходження та має право укладати ці Умови;
вона має право на підписання та виконання цих Умов та вчинення угод, передбачених цими Умовами транзакцій, передбачених цим документом та інших документів (правил, керівництва тощо команди), знаходяться в межах корпоративних повноважень такої Сторони та були належним чином санкціоновані всіма необхідними корпоративними діями з боку такої Сторони, та становлять дійсну та обов'язкову угоду такої Сторони;
вона має повну владу, повноваження та право виконувати свої зобов'язання та надавати права відповідно до цієї Угоди.

ЗАБОРОНА/ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Отримуючи доступ до послуг Компанії та користуючись ними, Ви заявляєте та гарантуєте що Ви не були включені до будь-яких торговельних ембарго або економічних санкцій, введених Україною, США, Європейським Союзом (включаючи країни, що до нього входять), ООН (далі - країни та організації) та іншими організаціями (обмеження встановлені Російською федерацією та/або республікою Білорусь не приймаються до розгляду), не були визначені країнами та організаціями особою, яка "підтримує тероризм" або "спонсує тероризм", не були включені до списку осіб або організацій, яким заборонено в'їзд до країни та організації, або що ви не включені до жодного з урядових списків країн та організацій як особи, які мають обмеження у правах або мають певні заборони.
Компанія залишає за собою право обирати ринки та країни для ведення бізнесу, та може обмежити або відмовити на свій розсуд у наданні своїх Сервісів у певних країнах та/або територіях, включаючи, але не обмежуючись північна корея, росія, іран, тимчасово окуповані території України , такі як Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська Області та АР Крим.
Зверніть увагу, що в різних країнах існують законодавчі вимоги, які можуть обмежувати Сервіси, які може законно надавати Компанія. Відповідно, деякі продукти та послуги та певні функції в рамках Сервісів Nodes Guru можуть бути недоступними або можуть бути обмежені для певних користувачів.Ви несете повну відповідальність за інформування та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог, що накладаються на Вас щодо доступу до Сервісів Nodes Guru та їх використання в кожній країні, з якої Ви або від вашого імені отримуєте доступ до Сервісів. Компанія залишає за собою право змінювати, вводити додаткові обмеження щодо доступу та використання наших Сервісів час від часу на наш розсуд у будь-який час без будь-якого попереднього повідомлення.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Жодна сторона Умов не несе відповідальності за будь-які випадкові, спеціальні, прямі або опосередковані збитки, включаючи втрачену вигоду, втрату даних або ділову репутацію, переривання обслуговування, пошкодження комп'ютера або збій системи, або вартість послуг на заміну, що виникли внаслідок або у зв'язку з умовами або у зв'язку з використанням або неможливістю використання послуг, незалежно від того, чи ґрунтуються вони на гарантії, контракту, делікту (включаючи недбалість) або будь-якої іншої правової системи, і незалежно від того, чи була така сторона поінформована про можливість такої шкоди.

ДОДАТОК ЗАКОНІВ/АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Кожна сторона зобов'язується дотримуватись всього законодавства, яке до неї застосовується у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань та здійсненням своїх прав у рамках Сервісів Nodes Guru. Не обмежуючись вищезгаданим, Компанія поважає закон про авторське право у всіх країнах, в яких вона веде бізнес, і очікує, що її Клієнти робитимуть те саме. Компанія має право припинити, за відповідних обставин, співпрацю з Клієнтами, які порушують або вважаються такими, що порушують права власників авторських прав.
НАДАННЯ СЕРВІСІВ NODES GURU
© Limited liability company «Nodes Guru». All Rights Reserved
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ДОКУМЕНТАЦІЯ
НАШІ КОНТАКТИ
Технічна підтримка
TikTok